Kvernhusfossen
Kvernhusfossen er et av fire vassdrag i Gulen som skal produsere ny kraft for gulingene. Dette er påhugget for tilløpstunnelen Foto: Småkraft AS

Fire nye småkraftverk skal forsyne Gulen i Sogn med over 38 GWh ny kraft fra fjellheimen rundt Risnefjorden.

  • Atle Abelsen

Tre av de fire nye småkraftverkene kommer tett de siste tre kilometerne nedover langs E39 gjennom Fjordsdalen, fra Matre i Masfjorden kommune og nordover mot Instefjord i Gulen kommune. Dalføret er gravet ut av en av de mange elvene i Vestland fylke som er gitt navnet Storelva. Nedover de bratte...
Artikkelen er 814 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.