skuåna
Elv der inntaket til småkraftverket i Skuåna var planlagt. Foto: Skuåna Kraftverk SUS

NVE mener småkraft i Skuåna ville gått for hardt utover et viktig gyteområde for sjøørret.

  • Øyvind Zambrano Lie

Fallrettseierne i elva Skuåna i Lindesnes kommune i Agder søkte under selskapet Skuåna Kraftverk SUS om tillatelse til å bygge Skuåna vannkraftverk. NVE har vurdert at de negative konsekvensene ved prosjektet er så store at søknaden nå får avslag. Kraftverket skulle ha en installert effekt på 1,16 MW, og skulle...
Artikkelen er 236 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.