småkraftverk
NVE har kartlagt et småkraftpotensial på nærmere 8 TWh, som kan bygges ut for under 5 kr/kWh. Bildet viser Befring kraftverk i Jølster, et av landet mest lønnsomme kraftverk. Det sto ferdig i 2003, med en utbyggingspris på godt under én krone/kWh. Foto: Stein Arne Bakken

Restpotensialet for små vannkraftverk er i underkant av 8 TWh, ifølge en kartlegging NVE har gjort.

  • Stein Arne Bakken

Dette tallet omfatter ikke de om lag 2,4 TWh fra de om lag 300 småkraftprosjekter som er kjent gjennom konsesjonsbehandling. – I tallet på nær 8 TWh er det tatt med potensialet fra GIS-kartlegging med en øvre investeringsgrense på 5 kr/kWh (total utbyggingskostnad delt på midlere årsproduksjon), opplyser senioringeniør Seming...
Artikkelen er 396 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.