mast nett suleskardveien
Foto: Øyvind Zambrano Lie

Men flaskehalsinntekter fra blant annet utenlandsforbindelsene bidrar til at tariffen holdes lavere enn i 2020.

  • Øyvind Zambrano Lie

Tariffen for transmisjonsnettet for 2022 er fastsatt, skriver Statnett i en melding. Satsen for forbruk  satt til 325 kr/kW, eller om lag 5 øre per kWh for alminnelig forbruk, skriver Statnett. Dette er en økning fra 300 kr/kW i 2021, men en reduksjon fra 393 kr/kW i 2020. Tariffen i...
Artikkelen er 195 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.