havnett
Næringsminister Iselin Nybø møter Equinors Jens Økland (til venstre) og Florian Schuchert (til høyre) i forbindelse med tildeling av forskningsmidler til prosjektet Havnett. Foto: Equinor

Næringsminister Iselin Nybø kunngjorde torsdag at prosjektet Havnett får innvilgetstøtte på 82,7 millioner kroner.

 • Øyvind Zambrano Lie

Prosjektet vil utvikle ny teknologi, kunnskap og løsninger som skal muliggjøre lønnsom utbygging av havvind på norsk sokkel, inkludert hvordan kraften fra havvind skal knyttes til strømnettet. Arbeidet vil omfatte både bunnfast og flytende vindparker, og på sikt kunne gi nye grønne arbeidsplasser og økte eksportinntekter, skriver SINTEF i en pressemelding.

Støtten, inkludert prosjektbidrag fra partnerne, utløser ifølge meldingen en satsing på 125,5 millioner kroner totalt til å utvikle offshore havnett for fremtiden. Både leverandører og energiselskaper skal delta aktivt i prosjektet sammen med forskningsinstitusjonene. Prosjektet skal gjennomføres over tre år.

Støtten gis gjennom Grønn plattform-ordningen, som regjeringen vil bruke for å utløse investeringer i bærekraftige løsninger og produkter.

– Vårt mål er at havvind kan realiseres i stor skala. Vi må bygge vindparker på en kostnadseffektiv måte og vi er avhengig av at vi får kraften helt frem til kunden. Det er avgjørende for å lykkes at energiselskaper, forskningsinstitusjoner og leverandørselskaper samarbeider om å få dette til, sier Florian Schuchert, ansvarlig for forskning på havvind i Equinor som er leder for prosjektet.

Prosjektet Havnett skal også behandle markedsdesign og regulatoriske forhold knyttet til utbygging og drift av et havnett for tilkobling av store havvindparker. Det skal utvikle norsk teknologi og leverandørindustri for leveranser av nye kabeldesign, subsea-teknologi og flytende omformerstasjoner. Havnett har også en forskningsdel, ledet av SINTEF, som skal løse spesifikke forskningsutfordringer.

Partnere i Havnett (også kjent som Ocean Grid):

Energiselskaper og utviklere

 • Equinor
 • Agder Energi
 • Aker Offshore Wind
 • Deep Wind Offshore
 • Hafslund Eco
 • Fred. Olsen Renewables

Leverandører og produsenter

 • Aibel
 • Nexans
 • AkerSolutions
 • DNV
 • Benestad
 • ABB
 • Hitachi ABB

Forskning og innovasjon

 • SINTEF
 • NTNU
 • UiO