Raggovidda
Trinn 1 av vindparken på Raggovidda. Foto: Bjarne Riesto

Varanger Kraft nekter å betale anleggsbidrag for at Statnett skal bygge 420 kV-forbindelsen mellom Adamselv og Varangerbotn og koble på Raggoviddas siste utbyggingstrinn.

  • Øyvind Zambrano Lie

26. juni 2021 varslet Varanger Kraft at det kunne være aktuelt å kreve anleggsbidrag for den ca. 80 kilometer lange forbindelsen Adamselv-Varangerbotn-forbindelsen øst i Finnmark. Det avviser Varanger Kraft som «urimelig» i et brev til Statnett, som Energiteknikk har sett. Utløser ikke behovet Raggovidda vindkraftverk på til sammen 200 MW...
Artikkelen er 1125 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.