Nybø
Næringsminister Iselin Nybø (V). Foto: NFD

OECD forhandler om å stramme inn på eksportfinansiering av kullkraftverk. Norge stiller seg bak et forslag om å innføre et forbud i avtalen.

  • Øyvind Zambrano Lie

Sammen med EU, USA, Canada, Storbritannia, Sveits og Sør-Korea har Norge fremmet forslag i OECDs eksportfinansieringsgrupper om å forby eksportfinansiering av kullkraftverk uten effektiv karbonfangst, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

En innstramming i eksportfinansiering vil gjøre det vanskeligere å finansiere nybygging og utvidelser av kullkraftverk i andre land.

– Klimautfordringen kan bare løses gjennom et globalt samarbeid, og regjeringen vil at Norge skal være en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en uttalelse angående saken.

– Norge har som mål å redusere egne utslipp av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030. Like viktig er det å redusere utslipp i andre land, og særlig å begrense bygging av nye kullkraftverk, sier hun.