– Vi ser at de høye strømprisene kan bli en stor belastning, særlig for de med svak økonomi. Vi foreslår derfor en ekstra utbetaling i områdene der strømmen er dyrest. Med dette forslaget vil om lag fem av seks bostøttemottakere få ekstra penger, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram i en melding.

Ifølge meldingen vil om lag 66.000 bostøttemottakere få ekstra støtte.

Regjeringen foreslår en ekstra utbetaling til husstander som mottar bostøtte i områdene med høye kraftpriser i sørlige deler av landet. Det omfatter fylkene Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Innlandet, Oslo og Viken, og Røros kommune i Trøndelag.

Regjeringen foreslår at hver husstand får 2950 kroner, og at de som er flere enn én i husstanden får 120 kroner i tillegg for hver ekstra person. Den ekstraordinære utbetalingen kommer samtidig som den vanlige bostøtteutbetalingen i november.

– Bostøttesystemet er en rask og effektiv måte å gi en ekstra utbetaling til økonomisk vanskeligstilte husstander. Vi er klare til å iverksette forslaget når Stortinget har behandlet saken, sier Husbankens administrerende direktør Osmund Kaldheim.

Det var også en ekstraordinær utbetaling til bostøttemottakerne på bakgrunn av høye strømpriser vinteren 2019, og enda en i mars i år.