Narvik
Narvik, hvor Aker Horizons planlegger sin nye batteri-satsing. Foto: Peterkz/Wikimedia Commons

Kjøper seg opp i Narvik Batteri og sikrer seg to tomter for å utvikle bærekraftig eksportindustri.

  • Øyvind Zambrano Lie

Aker Narvik, et heleid datterselskap av Aker Horizons, er enig med Narvik kommune om kjøp av to tomter, Ballangsleira og Framneslia, for til sammen 200 millioner kroner, opplyser selskapet i en pressemelding.

I tillegg vil Aker Horizons investere 90 millioner kroner gjennom en rettet emisjon for 75 prosent av aksjene i Narvik Batteri AS, et selskap som tar sikte på å utvikle Hergot-området i Narvik for batteriproduksjon.

Lav strømpris

Neste steg vil være å forberede og utvikle tomtene og modne de enkelte prosjektene sammen med partnere og myndigheter for å kunne ta investeringsbeslutninger i løpet av 2022.

Strømprisene i Nord -Norge er lave i en nordeuropeisk kontekst, som gjør regionen godt posisjonert for utviklingen av neste generasjon kraftintensiv industri, fremholder selskapet.

De aktuelle områdene som Aker Horizons har sikret seg tilgang til, skal ifølge selskapet være godt egnet for industriell utvikling, blant annet på grunn av overskuddskraft, tilgang til prosessvann, størrelsen, lokal geografi og logistikk.

Aker Horizons skriver at de er i tett dialog med selskaper involvert i kraftintensiv industri samt lokale og sentrale netteiere og kraftselskaper for å videreutvikle mulighetene i regionen.

«Med dagens nyheter som bakteppe, tar Aker Horizons og porteføljeselskapene sikte på å utvikle hele verdikjeder og utnytte sin brede kompetanse på tvers av industrier som hydrogen, karbonfangst og fornybar energi, samt vurdere mulighetene for å gå inn i nye segmenter som batteriproduksjon», skriver selskapet.

Ingen detaljer om kraftbehovet

Energiteknikk har spurt hvor mye kraft selskapet anslår at de vil trenge for satsingen i Narvik. «Vi har ikke flere detaljer om dette nå», svarer selskapet.

– Regionen har flere fordeler som grønn klynge for aktiviteter i Nord-Norge, som tilgang til attraktiv fornybar energi, gode transportforbindelser, inkludert vei, jernbane og havn, samt et lokalsamfunn som er viser vilje til å drive frem nye grønne løsninger, sier Kristian Røkke, konsernsjef i Aker Horizons i meldingen.

Aker Horizons opplyser videre at de sammen med kommunen planlegger å støtte lokalsamfunnet med diverse initiativ for å fremme forskning, utdanning og kunnskapsdeling. Selskapet har som mål «å utnytte det fulle potensialet i Aker-økosystemet, og koordinere og legge til rette for muligheter for sine porteføljeselskaper, andre Aker-selskaper og tredjeparter».