trafo
Nye Bognes transformatorstasjon. Illustrasjon: Norconsult

NVE gir konsesjon til ny kraftledning og transformatorstasjon i Hamarøy kommune.

  • Øyvind Zambrano Lie

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Kystnett AS tillatelse til å bygge en 66 kV kraftledning fra Ulvsvåg til Bognes. Det gis også konsesjon til en ny transformatorstasjon på Bognes i Hamarøy kommune i Nordland. Tiltaket gjør at Statens Vegvesen kan elektrifisere fergestrekningene fra Bognes, skriver NVE i en melding.

Det er ikke tilstrekkelig kapasitet i nettet for å elektrifisere fergesambandene fra Bognes. Dersom Statens vegvesen skal elektrifisere fergedriften fra Bognes må nettkapasiteten derfor økes. Den nye ledningen og transformatorstasjonen vil også gjøre det mulig å tilknytte økt forbruk til ladeinfrastruktur for kjøretøy ved Bognes fergekai, skriver NVE.

Kraftledningen vil bli om lag 16 kilometer lang, mens ny transformatorstasjon på Bognes vil ha en grunnflate på om lag 100 kvadratmeter.