Fredrikstad Energi
Fredrikstad Energi har i flere år skyldt nettkundene sine penger. Foto: Google street view

«På grunn av nettvirksomheters naturlige monopol er det behov for å beskytte nettkundene», understreker departementet.

  • Øyvind Zambrano Lie

1. september søkte Fredrikstad Energi AS om midlertidig dispensasjon fra kravet om funksjonelt skille i energiloven § 4-, fram til 30. juni 2022. Lovendringen trådte i kraft allerede 1. januar 2021, og medfører blant annet at personer i ledelsen i nettforetak ikke kan delta i ledelsen i foretak som driver...
Artikkelen er 563 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.