bu
Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, hevder regjeringserklæringen svekker Stortingets elbilmål. Foto: Norsk elbilforening

Norsk elbilforening er svært kritisk til at den nye regjeringen ikke forplikter seg til 2025-målet om at alle nye biler skal være utslippsfrie.

  • Øyvind Zambrano Lie

Stortinget har vedtatt at «I 2025 skal alle nye personbiler og lette varebiler være nullutslippskjøretøy».

Det står imidlertid noe annet i regjeringserklæringen Arbeiderpartiet og Senterpartiet la fram onsdag.

Det heter det at regjeringen skal «gjøre det attraktivt å velge lav- og nullutslippskjøretøy med mål om at 100 prosent av nye personbiler er fossilfrie innen utgangen av 2025», og at regjeringen skal «bidra til at nullutslippskjøretøy opprettholder sin konkurransefordel mot bensin- og dieselkjøretøy».

Fossilt lavutslipp

Dette er tilsynelatende relativt likt, men svært problematisk, mener Elbilforeningen.

For det første omtales i målet såkalte «lavutslippsbiler». Det inkluderer biler på fossilt drivstoff.

Videre brukes ordet «fossilfrie» istedenfor «nullutslippskjøretøy». Det inkluderer biler som kan gå på biodrivstoff. Biodrivstoff har begrenset ressurstilgang og har allerede mange mulige bruksområde, og derfor har Norge til nå hatt som strategi å elektrifisere nybilsalget, påpeker Elbilforeningen.

– Fullstendig uholdbart

Videre droppes varebiler i 2025-målet.

– Det er fullstendig uholdbart at regjeringen ikke klarer å forplikte seg til klimamålet som Stortinget enstemmig har vedtatt. Alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslipp i 2025. Regjeringserklæringen forsøker å svekke Stortingets mål. Dette går ikke, Jonas, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening i en pressemelding.