elsikkerhet
Det kan gå riktig ille når ufaglærte slipper til i det elektriske anlegget. Illustrasjonsfoto: Infratek Elsikkerhet

Mandatet for arbeidsgruppen er klart. Den skal blant annet vurdere DLE-ordningen.

  • Øyvind Zambrano Lie

Justis- og beredskapsdepartementet har nå i samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet nedsatt en arbeidsgruppe for å gjennomgå elsikkerhetsforvaltningen, noe Energiteknikk tidligere har omtalt at skulle gjøres. Arbeidsgruppen består av representanter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Reguleringsmyndigheten...
Artikkelen er 366 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.