mast
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

Ringerikskraft Nett mener det er uholdbart at de må si nei til ny grønn industri på grunn av kapasitetsmangel i transmisjonsnettet.

  • Øyvind Zambrano Lie

Ringerikskraft Nett sendte nylig en henvendelse til Statnett om utilstrekkelig nettkapasitet i området Ringerike. «Situasjonen oppleves alvorlig fordi viktige initiativ innenfor grønn industrivekst i regionen må skrinlegges», skriver selskapet, og ber om konkrete svar på hva som er Statnetts planer for nettkapasitet i regionen. Ringerikskraft Nett viser til at det...
Artikkelen er 833 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.