fisketrapp
Den 25 meter lange fisketrappa i fjellet får sju kulper, hver med en dybde på drøyt en meter. Foto: Viktor Lundgård

Fisk i Vesterålen får ei håndskjært fisketrapp i berget for å komme rundt Blokken kraftverk.

  • Atle Abelsen

Det er mer enn hundre år siden det første kraftverket ble bygd i Blokken-vassdraget i Sortland kommune i Vesterålen, nærmere bestemt i 1917. Siden den gangen har de rike, anadrome fiskestammene i vassdraget hatt store problemer med å komme seg forbi turbinen og den vesle inntaksdammen i elva. Spesielt i...
Artikkelen er 521 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.