fjordkraft
Fjordkraft-sjef Rolf Barmen. Foto: Fjordkraft.

Tjente gode penger som følge av oppkjøp.

  • Øyvind Zambrano Lie

Fjordkrafts justerte netto driftsinntekter i 3. kvartal steg med 29 prosent til 367 millioner kroner, opp fra 284 millioner kroner i samme periode i fjor.

Justert driftsresultat utgjorde 89 millioner kroner, 10 millioner kroner og 13 prosent bedre enn i 3. kvartal i fjor.

– Hovedårsaken til økningen i driftsinntekter og driftsresultat sammenliknet med fjoråret er selskapets vekst som følge av oppkjøpsaktivitet. Det er et solid resultat i et krevende engrosmarked, sier Rolf Barmen, konsernsjef i Fjordkraft, i en pressemelding.

Driftsmarginen (EBIT adjusted) utgjorde 24 prosent, ned 4 prosentpoeng fra samme kvartal i fjor.

Fjordkraft, som også er et mobilselskap, hadde ved utgangen av 3. kvartal ca. 131.000 mobilkunder. Selskapet overtok kundeporteføljen til mobilselskapet Skymobil fra 1. oktober.

Fjordkraft-konsernet består av virksomhet i Norge, Sverige og Finland og har i alt ca. 1 million kunder.