frosen
Visualisering av Frosen kraftstasjon og ny veg. Illustrasjon: Hafslund Eco Vannkraft AS

Nordkraft ville bruke samme fallet, men får tommelen ned fra NVE.

  • Øyvind Zambrano Lie

NVE anbefaler Olje- og energidepartementet å gi konsesjon til Hafslund Eco Vannkraft AS for bygging og drift av Frosen kraftverk i Ål kommune i Hallingdal. NVE legger vekt på at man ved tiltaket vil øke utnyttelsen av vannkraftressursene i et allerede utbygd vassdrag mellom reguleringsmagasinene Stolsvatn og Rødungen i Hols-...
Artikkelen er 470 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.