Klemetsrudanlegget
Avfallsanlegget på Klemetsrud sør i Oslo. Foto: Einar Aslaksen/Fortum Oslo Varme

EU-kommisjonens innovasjonsfond gir ikke pengestøtte ikke Fortum Oslo Varmes karbonfangstprosjekt på Klemetsrud i Oslo.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det ble klart tirsdag.

– Tildelingen viser at EU vil realisere CCS som klimateknologi. Da er det overraskende at EU-kommisjonen velger bort vårt karbonfangstprosjekt. Vi har ett av de best forberedte prosjektene for karbonfangst i Europa, og ytterligere utsettelse er utfordrende. Nå starter vi gjennomgangen av Innovasjonsfondets tilbakemelding på søknaden, og så må vi vurdere om vi skal søke EUs Innovasjonsfond i andre tildeling, sier CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås i en pressemelding.

Søknadsfristen er i mars 2022.

EUs innovasjonsfond hadde en milliard euro å bevilge i den første utlysningen for prosjekter med banebrytende teknologier innen fornybar energi, energiintensiv industri, energilagring og karbonfangst, bruk og lagring. Totalt 311 prosjekter søkte om finansiering i utlysningen.

Skuffet

Fortum Oslo Varme hadde søkt om 1,8 milliarder kroner i støtte. Prosjektet er en integrert del av det norske CCS-prosjektet Langskip, og har fått tilsagn om 3 milliarder kroner fra den norske stat forutsatt restfinansiering fra eksterne kilder.

– Jeg er skuffet over avslaget fra EU. Karbonnøytrale byer er en forutsetning for å oppfylle Parisavtalen, og da må vi fjerne utslipp fra avfallsforbrenning. Fortum Oslo Varmes avfallsforbrenningsanlegg kan tjene som en blåkopi for andre byers bærekraftige avfallshåndtering. Nå må vi se på andre finansieringsløsninger, sier Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap i Oslo i meldingen.

Prosjektet videreføres

– Dette vil ikke sette en stopper for karbonfangst på avfallsforbrenning i Oslo, men uten støtte fra EU må vi nå se på alternative løsninger for fullfinansiering, uttaler Gerner Bjerkås i meldingen.