– I en tid der strømregningen er krevende for folk, ønsker denne regjeringen å dempe en del av utgiftene som går til staten. I Hurdalsplattformen varslet regjeringspartiene kraftfulle tiltak for å redusere høye strømkostnader, blant annet lavere elavgift. Det vil komme de fleste husholdninger til gode, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i meldingen.

– Lavere avgift i januar–mars vil redusere strømregningen i vintermånedene, når den normalt er høyest, sier finansministeren.

SV skeptisk

Forslaget vil ifølge regjeringen gi en årlig besparelse på om lag 750 kroner inkludert merverdiavgift for en husholdning med gjennomsnittlig strømforbruk, gitt at hele reduksjonen kommer forbrukerne til gode.

– Regjeringen har et uttalt mål om å redusere avgiftene for vanlige folk. Elavgiften treffer bredt og er et godt alternativ når vi ønsker å redusere avgiftstrykket for familier og bedrifter, sier finansministeren.