edelkreps
Sterkt truet edelkreps i Glomma-vassdraget gjør at OED sier nei til Hofoss kraftverk i Kongsvinger. Foto: Wikimedia Commons

Departementet opprettholder avslagene fra NVE, på grunn av blant annet truet edelkreps, sjøørret og vassdragsvern.

  • Øyvind Zambrano Lie

Olje- og energidepartementet fattet mandag 29. november vedtak i tre småkraftsaker, hvor avslagene fra NVE opprettholdes. Den første gjaldt søknaden om å få bygge Sandnes kraftverk i Osestadbekken og overføring av vann fra Storevatnet i Lindesnes og Lyngdal kommuner i Agder. Gytende ørret Departementet mener en utbygging der ville hatt...
Artikkelen er 288 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.