mast nett suleskardveien
Foto: Øyvind Zambrano Lie

Gjennomsnittlig kraftpris i de sørlige prisområdene i Norge (NO1, NO2 og NO5) var på rundt 80 øre/kWh i tredje kvartal.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det er den høyeste gjennomsnittsprisen for et kvartal som noen gang er registrert, melder NVE.

En viktig årsak til at kraftprisene har vært så høye i Europa er økte brenselskostnader. Prisen på kull og gass har økt med henholdsvis 77 og 115 prosent, bare i løpet av tredje kvartal. I tillegg har prisen på CO2-kvoter økt, noe som også bidrar til å øke kostnaden på kraftproduksjon fra kull og gass, skriver direktoratet.

I Midt- og Nord-Norge (NO3 og NO4) har den gjennomsnittlige kraftprisen vært betydelig lavere gjennom store deler av kvartalet. I Midt-Norge endte gjennomsnittsprisen for kvartalet på 53,6 øre/kWh. Nord-Norge hadde en gjennomsnittlig kraftpris på 39,5 øre/kWh.

Billig i nord

Nord-Norge har den laveste kraftprisen i Norden akkurat. Det henger sammen med begrensninger i kraftnettet. I tillegg har det vært mer normalt med nedbør i Nord-Norge gjennom kvartalet.

For en typisk husholdning på Østlandet ble strømkostnaden for tredje kvartal på rundt 3360 kroner, ifølge NVE. Sammenlignet med tredje kvartal i 2019 er det en økning på nesten 2000 kroner. For en tilsvarende husholdning i Nord-Norge ble strømkostnaden omtrent 1370 kroner, som kun er 200 kroner mer enn samme periode i 2019.

Den estimerte strømkostnaden inkluderer påslag, men er uten nettleie og forbruksavgift. Strømkostnaden for Østlandet inkluderer merverdiavgift, mens Nord-Norge er fritatt merverdiavgift.

NVE sammenligner i meldingen ikke med prisene i fjor, siden de var ekstremt lave.

Lav fyllingsgrad

Etter en nedbørsfattig sommer i store deler av landet var fyllingsgraden i Norge ved utgangen av tredje kvartal kun 2,6 prosentpoeng over historisk minimum.  Fyllingsgraden i Norge har ikke vært så lav i september siden 2006.

I prisområdene Øst-Norge (NO1) og Vest-Norge (NO5) gikk fyllingsgraden under historisk minimum. Nord-Norge hadde en bedre ressurssituasjon med mer nedbør, og fyllingsgraden her lå rundt medianen gjennom kvartalet.

Totalt ble det produsert 32,7 TWh kraft i Norge i tredje kvartal. Det er 6 prosent mindre enn samme periode i fjor.  Men sammenligner man produksjonen i tredje kvartal i år med gjennomsnittet for de siste fem årene, ligger vi rett over gjennomsnittet, ifølge NVE.

Lavere nettoeksport

Kraftforbruket i Norge i tredje kvartal var på 27,5 TWh, som er omtrent 2 prosent mer enn gjennomsnittet de siste fem årene.

Norge var nettoeksportør av kraft i samtlige uker i tredje kvartal, selv om den totale nettoeksporten for kvartalet gikk ned med 2,2 TWh sammenlignet med samme periode i 2020. Sammenligner man med gjennomsnittet de siste fem årene, var nettoeksport for tredje kvartal i år rundt 4 prosent lavere, skriver NVE.