Energioperatør Brede Iversen (t.v.)og vassdragsteknisk ansvarlig Åsmund Hasaas i Skagerak Kraft, inne i det gamle kraftverksbygget ved Dalsfoss. Foto: Ellen Esborg

Norges eldste aggregat er stengt ned.

  • Øyvind Zambrano Lie

Denne uken ble de tre maskinene i gamle Dalsfos kraftverk i Kragerøvassdraget i Kragerø kommune tatt ut av drift. Kraftverket har tre francis-turbiner, den eldste fra 1907. Ifølge Skagerak Energi var dette fram til stengningen Norges eldste aggregat i daglig drift. Kraftverket ligger rett nedenfor reguleringsdammen, og ble bygget samtidig...
Artikkelen er 357 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.