linnorm
Konseptskisse for kraftforsyningsløsninger til andre felt i Halten-områdene som har vært under vurdering. Skisse: Shell

Peker isteden på samkjøring fra Fosen med Draugen og Njord.

  • Øyvind Zambrano Lie

Shell planlegger å bygge ut Linnorm-feltet i Norskehavet, om lag 50 kilometer nordvest for Draugen. Til de kan de trenge opptil 33 MW. Som Energiteknikk tidligere har omtalt, heller selskapet mot å ta strømmen i en 160 kilometer lang kabel fra Tjeldbergodden på Nordmøre. Selskapet har også vurdert å forsyne...
Artikkelen er 478 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.