trafostasjon
Illustrasjonsbildet er fra en tilfeldig trafostasjon og har ingenting med innholdet i artikkelen å gjøre. Foto BKK

Internkontroll og risikovurderinger er heller ikke som det bør være, ifølge NVE-undersøkelse.

  • Øyvind Zambrano Lie

I 2020 og 2021 gjennomførte NVE spørreundersøkelse om sikringstiltak for transformatorstasjoner i klasse 2, det vil si med en samlet hovedtransformatorytelse på mellom 50 og 100 MVA. Totalt 363 stasjoner hos 28 virksomheter var inkludert i spørreundersøkelsen, og hovedfunnene var: 31% av anleggene mangler oppdatert internkontroll. 23% av anleggene mangler...
Artikkelen er 249 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.