strømpakke
Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen la lørdag fram regjeringens pakke for strømstøtte til husholdningene. Foto: Kaja Godager/Statsministerens kontor

Høyre skulle gjerne sett at de rike ikke får, mens SV vil ha med borettslagene.

  • Øyvind Zambrano Lie

Utvidet med Høyres spørsmål om redusert innslagspunkt.

Regjeringen presenterte lørdag sin ordning for støtte til de høye strømprisene for husholdningene.

Husholdningene vil få støtte til et strømforbruk opp til 5000 kilowattimer av sitt månedlige forbruk.

De rike får også

Når den gjennomsnittlige spotprisen en måned går over 70 øre per kilowattime for en måned, vil staten kompensere halvparten av prisen over dette nivået. Den delen staten betaler blir trukket fra på regningen fra nettselskapet eller strømleverandøren.

Ordningen skal gjelde fra og med desember 2021 til og med mars 2022, og vil administreres gjennom nettselskapene.

Dette vil bety anslagsvis fem milliarder kroner som går direkte til å betale toppen av regningen til folk. Det kommer i tillegg til reduksjonen i elavgiften, den økte bostøtten og støtten til studentene.

Det er spotprisen for kraft i det aktuelle prisområdet som husholdningen tilhører, som legges til grunn for beregning av eventuell støtte.

Beløpet som blir kompensert vil være uavhengig av hvilken type strømavtale den enkelte husholdning har.

Godt mottatt

Både Energi Norge og Distriktsenergi er positive til den foreslåtte ordningen.

Partiet Høyre hadde imidlertid ønsket den mer målrettet, så ikke støtte utbetales til folk som ikke trenger det, og hadde foreslått en øvre inntektsgrense per husstand på 1,2 millioner kroner for å bli omfattet av ordningen. I NRK Nyhetsmorgen mandag  argumenterte Høyres Tina Bru for at det relativt høye månedsforbruket på 5000 kWh per måned kunne vært lavere, og at man heller øke andelen av kostnaden som det kompenseres for. Likevel signaliserte hun i NRKs morgensending mandag at partiet vil støtte ordningen når den skal gjennom på Stortinget.

Redusert innslagspunkt

I et skriftlig spørsmål til energiministeren, innlevert søndag, spør Bru hvor mye man kan redusere innslagspunktet i strømpris for statlig kompensasjon eller øke prosentsatsen av kostnadene over innslagspunktet som staten skal kompensere, ved å redusere taket for kompensasjon til henholdsvis 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 40000 eller 4500 kWt per måned. Utgangspunktet er da selvsagt at ordningen endringen skal være provenynøytral.

En slik endring ville gi en større del av støtten til husholdninger  med relativt lavt strømforbruk.

«Høyre ønsker å bidra til konstruktiv og rask behandling i Stortinget, og ber derfor om raske svar», skriver Bru.

Spørsmålet ble sendt til energiministeren i dag, og er ennå ikke besvart.

SV mener på sin side at det er problematisk at ordningen ikke støtter fellesutgifter til strøm i borettslag, og vil arbeide for å få inn dette i det endelige forslaget som skal vedtas på Stortinget.

Vanlige folk

I NRKs morgensending ble Persen spurt av programlederen om husholdninger med en inntekt på 3 millioner kroner trenger støtten.

– Det er ikke sikkert at en husholdning med en inntekt på 3 millioner trenger det, men det  kan godt være at helt vanlige familier, med helt vanlige jobber, der man kommer over en inntektsgrense på la oss si halvannen million, trenger hjelp med strømregningen nå,  nettopp fordi de er så ekstraordinært store.