persen
Energiminister Marte Mjøs Persen (Ap). Foto: Øyvind Zambrano Lie

Energiministeren vil innhente kunnskap, og se på muligheter for at reindriften kan bruke områder utenfor reinbeitedistriktet for å kompensere for beitetap.

  • Øyvind Zambrano Lie

Høyesterett avgjorde i oktober at konsesjons- og ekspropriasjonsvedtaket for Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen var i strid med reindriftens folkerettslige vern. Som Energiteknikk skrev, kritiserte nylig Sametinget regjeringens oppfølging av dommen. Mandag sendte Olje- og energidepartementet et brev til partene, der det går fram at departementet – i tillegg...
Artikkelen er 525 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.