mykstufossen
Mykstufossen. Foto: Eilif Brodtkorb/ NVE

NVE anbefaler minstevannføring for Mykstufoss kraftverk.

  • Øyvind Zambrano Lie

NVE har sendt en innstilling til Olje- og energidepartementet der det anbefales vilkår om minstevannføring for Mykstufoss kraftverk i Rollag kommune i Numedal. Direktoratet anbefaler at Glitre Energi Produksjon pålegges en helårlig minstevannføring sluppet fra Kjerredammen. De foreslåtte minstevannføringene er på 2,25 kubikkmeter i sekundet om sommeren og 0,75 kubikkmeter i sekundet om «vinteren» (fra 1.oktober til 31.mai), kombinert med biotopforbedrende...
Artikkelen er 286 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.