rønningen
Direktør i Forbrukertilsynet Trond Rønningen. Arkivfoto: Øyvind Zambrano Lie

Forbrukertilsynet varsler mulkt og gebyr for tre strømselskaper som hevder de er billigst.

  • Øyvind Zambrano Lie

Forbrukertilsynet varsler tvangsmulkt på 1 million kroner hver til NordlysEnergi AS, Agva Kraft AS og Motkraft AS, og lovbruddgebyr på henholdsvis 400.000 kroner, 500.000 kroner og 300.000 kroner for hvert av selskapene.

– Å hevde at man er billigst er et sterkt salargument. Dersom det ikke er riktig, er det villedende og et brudd på markedsføringloven, sier direktør i Forbrukertilsynet Trond Rønningen i en melding.

«Forbrukertilsynet ser alvorlig på saken dersom selskapene ikke kan dokumentere påstandene», heter det i meldingen.

Loven stiller strenge krav til næringsdrivende som påstår at de er billigst. Blant annet må de næringsdrivende på forhånd undersøke at påstanden er riktig, og de må kunne legge fram dokumentasjon når Forbrukertilsynet krever det.

Videre må den som benytter en slik budskap i markedsføring, faktisk være billigst. Det er ikke nok å være like billig som konkurrentene.

Tilsynet mener billigst-påstander er spesielt problematiske i strømmarkedet.

«Her er det mange aktører som tilbyr ulike avtaler med hyppige prisendringer. Bare man kan faktisk være billigst, og det er svært vanskelig å underbygge en slik påstand når markedet er så uoversiktlig», skriver Forbrukertilsynet.

Partene har fått frist til januar for å komme med merknader og dokumentasjon i saken.