hydrogen nordkraft
Fra venstre: Eirik Frantzen (Nordkraft), Armando Botello (Linde) og Marianne Olsnes (Shell). Foto: Nordkraft

Vil tilby grønt hydrogen til ferjesambandet Bodø-Røst-Værøy-Moskenes i Vestfjorden.

  • Øyvind Zambrano Lie

Selskapet Linde har inngått intensjonsavtale med Nordkraft og Shell om å utvikle et partnerskap for produksjon og distribusjon av grønt hydrogen i Nord-Norge, skriver Nordkraft i en melding. Shell og Nordkraft har tidligere kunngjort at de vil samarbeide om konseptet.

De får nå med Linde, et industrigass- og ingeniørselskap, med i partnerskapet.

Selskapene vil gå sammen om å tilby grønt hydrogen til ferjesambandet Bodø-Røst-Værøy-Moskenes i Vestfjorden. Ferjesambandet er Norges lengste, og Statens vegvesen kunngjorde nylig at Torghatten Nord vant anbudet om å operere de hydrogendrevne ferjene, som skal startes opp i 2025.

«Shell, Linde og Nordkraft ser på anbudet på Vestfjorden-sambandet som en unik mulighet til ikke bare å avkarbonisere en betydelig del av transportsektoren, men også til å skape verdens første integrerte verdikjede for karbonnøytralt flytende hydrogen. Målet til de tre partnerne er å skape et knutepunkt for produksjon og distribusjon av grønt hydrogen i Nord-Norge», skriver Nordkraft i meldingen.

Det nye foreslåtte anlegget vil bli lokalisert i Fauske kommune og ha en planlagt produksjonskapasitet på 5000 tonn grønt hydrogen per år, nok til å betjene lokale kunder i tillegg til Vestfjorden-ruten.