TRAFO
Illustrasjonsfoto: Multiconsult

Det blir blant annet mer fleksibilitet for endring av komponenter og bygningstiltak i trafostasjonene.

  • Øyvind Zambrano Lie

For å bidra til en mer effektiv behandling av nettkonsesjoner kommer NVE med flere tiltak som skal forenkle prosessen. Særlig i de mindre sakene vil det bli endringer.

– Vi gjør nå arbeidet enklere både for de som ønsker å bygge og for NVE. Blant annet åpner vi for mer fleksibilitet i eksisterende transformatorstasjoner, siden endringene i liten grad påvirker andre, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE i en melding.

Økt trafoytelse

Helt konkret vil det bli mer fleksibilitet for endring av komponenter og bygningstiltak i trafostasjonene. I eksisterende transformatorstasjoner vil de som eier stasjonen kunne øke transformatorytelsen og endre antall bryterfelter.

Forutsetningen er at spenningsnivået ikke heves, at det gjøres innenfor dagens transformatorceller og at det ikke gjøres arealmessige endringer på stasjonen. Nybygg og endringer av eksisterende bygg opp til 50 m2, vil også kunne gjennomføres.

Dette betyr at NVE gir nettselskapene mer tillit til at de gjør de rette investeringene til rett tid i mindre saker. Noe som vil gi raskere behandling og etter hvert redusere antall saker til behandling.

Anleggsvei

NVE endrer også prosessen for midlertidige anleggsveier og gir mer fleksibilitet for anleggskjøring i terrenget. Samtidig vil NVE stramme inn praksisen rundt ekspropriasjonssøknader, slik at utbygger i større grad må forsøke å inngå avtaler med grunneierne før ekspropriasjonssøknaden behandles.

– Vi ønsker å tydeliggjøre ansvaret som utbygger har for å komme fram til minnelige løsninger med grunneiere før sakene sendes til oss. Det kan redusere antallet ekspropriasjonssøknader, og vår saksbehandling blir mer effektiv når det først er gjort et grundig forarbeid lokalt, sier Nordberg.

Disse tiltakene vil særlig effektivisere behandlingen av mindre saker. Det betyr ikke at køen for konsesjonsbehandling forsvinner, men skal bidra til at den blir kortere.