Muotka
Sametingspresident Silje Karine Muotka. Foto: Sametinget

At statsråden selv har gitt uttrykk for en diskutabel tolking av dommen, finner jeg ikke betryggende, skriver sametingspresident Silje Karine Muotka.

  • Øyvind Zambrano Lie

I et brev fra Sametinget til energiminister Marte Mjøs Persen kommer det kraftig kritikk av Olje- og energidepartementets oppføling av dommen i Høyesterett som slår fast at vindkraftutbyggingen på Fosen krenker reindriftsamenes rett til kulturutøvelse. Sametingspresident Silje Karine Muotka viser til møtet og befaringen på Roan og Storheia på Fosen...
Artikkelen er 597 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.