nerland
Emil Nerland viser her frem en elektromekanisk sylinder, og holder hånden på den lokale AC-styreenheten. Foto: Stein Arne Bakken

Norske kraftverkseiere vegrer seg for å gå over til elektromekaniske sylindere for styring av ventiler og luker, og sverger fortsatt til aktuatorer med oljebasert hydraulikk.

  • Stein Arne Bakken

– Vi mener at vår teknologi har betydelige fordeler, både av hensyn til miljøet ved at man unngår oljesøl, samtidig som elektromekaniske systemer krever langt mindre vedlikehold, sier Emil Nerland i AUMA Skandinavia. Vi treffer ham på standen som firmaet hadde på Småkraftdagene i Bergen i forrige måned. Her var...
Artikkelen er 431 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.