jarlshaug
Jarshaug kraftverk i Samnanger er et minikraftverk, men vil får en årsproduksjon på hele sju GWh. Kraftverket utnytter vannet i Jarlandselva, som vi her ser renner på siden av kraftstasjonen. Foto: Stein Arne Bakken

Jarlshaug kraftverk, med en installert effekt på 0,999 MW, er etter alt å dømme det mest velutrustete minikraftverket i landet.

  • Stein Arne Bakken

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

For utbyggeren, Jarlshaug Kraft AS, der Sunnhordland Kraftlag (SKL) er majoritetseier (97,82 %), har de langsiktige hensynene til stabil drift og lønnsomhet vært tungtveiende når de har valgt de teknologiske løsninger for den elektromekaniske installasjonen. Kraftverket, som utnytter fallet i Jarlandaselva i Samnanger kommune i Hordaland, vil snart bli satt...
Artikkelen er 896 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.