vindturbin
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

Ved utgangen av 2021 var 65 vindkraftverk i drift.

  • Øyvind Zambrano Lie

De fleste norske vindkraftverkene som har fått konsesjon de siste årene hadde frist til 31. desember 2021 med å bygge ferdig anleggene. Alle vindkraftverkene rakk denne fristen, skriver NVE i en melding.

Det er fortsatt fire vindkraftverk som er under bygging, men disse har frist for idriftsettelse i løpet av 2022.

Inspeksjon

De fleste av vindkraftverkene er bygget ut i perioden mellom 2016 og 2021. NVEs miljøtilsyn har fulgt vindkraftverkene i byggefasen.

– I løpet av de siste årene har vi vært på inspeksjoner ved alle nye vindkraftverk i byggefasen. For de aller fleste anleggene er det gjennomført flere inspeksjoner, sier Anne Johanne Kråkenes, seksjonssjef for miljøtilsynet i NVE, i meldingen.

– Totalt sett er det registrert få avvik fra planene som ligger til grunn for utbyggingene, sier Kråkenes.

Oppdatert kunnskapsgrunnlag

Hun opplyser at NVE kommer til å bruke mye tid fremover både på å føre systematisk kontroll med anleggene.

NVE har fått i oppdrag av Olje- og energidepartementet å oppdatere kunnskapsgrunnlaget om virkninger av vindkraft. Arbeidet skal publiseres på nettsidene til NVE innen utgangen av mars i år.