senja
I november ble battericontainerne satt på plass på Senjahopen og Husøy (bildet). Foto: Smart Senja

Tester smarte batteriløsninger på Nord-Senja.

  • Øyvind Zambrano Lie

Ifølge energiloven må alle energikonsern gjennomføre selskapsmessig skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet, for å hindre kryssubsidiering og styrke nettselskapenes nøytralitet, samt bidra til et effektivt kraftmarked.

Flere selskaper har imidlertid søkt om og fått dispensasjon. Det har nå også Arva fått.

Arva startet i 2019 nemlig demonstrasjonsprosjektet Smart Senja som har som formål å identifisere og teste løsninger som kan redusere belastningen på strømnettet på Nord-Senja. Prosjektet skal vare frem til 2025.

En av løsningene som testes ut er bruk av batterier. Arva har i den forbindelse kjøpt og installert to batterier på Husøy og Senjahopen. Installasjonen skjedde i november. Batteriene skal i hovedsak bidra med spenningsstøtte for nettformål. De skal også være en fleksibilitetsressurs på det lokale fleksibilitetsmarkedet på Nord-Senja.

Aggregatoren i det lokale fleksibilitetsmarkedet, Ishavskraft, vil tilby fleksibilitet fra energilagrene og selge til Arva. Arva legger vekt på at samspillet mellom aggregatoren og nettselskapet er en viktig del av prosjektet.

Arva ønsker å eie batteriene i prosjektperioden og søkte derfor om tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om selskapsmessig skille.

OED har nå godkjent søknaden.

«Departementet har i sin vurdering vektlagt at dispensasjonen begrenser seg til demonstrasjonsprosjektets periode», skriver OED i sin avgjørelse, som Energiteknikk har sett.

Dispensasjonen er begrenset til å gjelde for Arvas virksomhet i Smart Senja prosjektet, og gjelder fram til 1. januar 2025.