fjøs
Foto: Apple farmer/Wikimedia Commons

Setter tak på 20.000 kWh for jordbruket og ingen øvre grense for veksthusnæringen.

  • Øyvind Zambrano Lie

Regjeringen vil kompensere strømutgifter for veksthusnæringen og jordbruket.  Kompensasjonen blir tilsvarende som for husholdninger, og settes til 55 prosent for desember, og til 80 prosent for januar til og med mars.

Mens det for husholdninger er det et tak på 5 000 kWh/mnd, settes taket for jordbruket på 20 000 kWh/mnd. For veksthusnæringen blir det ikke en øvre grense, opplyser regjeringen i en melding.

Kompensasjonen utbetales av Landbruksdirektoratet, og baseres på forbruksdata fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Ordningen skal ikke være søknadsbasert. Landbruksdirektoratet tar sikte på å starte med utbetalinger mot slutten av februar.

Forslaget til kompensasjonsordning for strøm for jordbruk og veksthus vil bli lagt fram for Stortinget i en proposisjon så raskt som mulig.