havvind
Foto: Hafslund Eco

Vil knytte seg tettere til innovasjonsmiljøer innen havteknologi.

  • Øyvind Zambrano Lie

– For å knytte oss tettere til innovasjonsmiljøer innen havteknologi, og bidra med vår kompetanse for å utvikle disse, har Hafslund Eco inngått et samarbeid med Katapult Ocean, sier Arne Lie-Rasmussen, leder for havvind i Hafslund Eco, i en melding.

Havvind er et av Hafslund Ecos strategiske satsingsområder, og i Norge samarbeider selskapet med Fred. Olsen Seawind og Ørsted om havvind-utbygging på norsk sokkel.

Hafslund Eco skal være en industriell partner og vil være involvert i utviklingen av Katapults porteføljeselskaper og utnytte kompetansen innen fornybarnæringen, kraftmarkedet og dagens teknologi til å jobbe proaktivt med oppstartsselskapene i Katapults portefølje.

«Som Norges nest største kraftprodusent og med eierskap i landets største nettselskap har Hafslund Eco en unik kompetanse til å bidra til testing og kommersialisering av løsninger i prosjekter. Hafslund Eco ser også spennende potensielle koblinger mellom egen investeringsvirksomhet og Katapult», heter det i meldingen.

– Vi ser at mange spennende teknologiselskap vil få sitt utspring i den grønne økonomien og havvind. Her vil Hafslund Eco se aktivt etter interessante investeringsmuligheter fremover. I denne sammenhengen er Katapult en svært relevant aktør, sier Kim Solesvik, ansvarlig for innovasjonsinvesteringer i Hafslund Eco.