vann
Foto: NVE

Presenterer liste med ti vassdrag som skal vurderes utbygget.

 • Øyvind Zambrano Lie

5. januar tok Nikolai Astrup (H) til orde for «skånsom kraftutbygging» i flere vernede vassdrag. Nå har Høyre laget en liste over ti vassdrag hvor slik utbygging skal kunne skje, melder NRK:

 • Opo i Ullensvang, Vestland
 • Vossavassdraget, Vestland
 • Granvinsvassdraget, Vestland
 • Eikedalsvassdraget, Vestland
 • Flåmsvassdraget. Vestland
 • Strynevassdraget, Vestland
 • Gjengedalsvassdraget, Vestland
 • Løkjelsvassdraget i Etne, Vestland
 • Verdalsvassdraget, Trøndelag
 • Vefsnavassdraget, Nordland

Gjengedalsvassdraget er teknisk sett ikke vernet, men fikk nei til utbygging i 2018. I tillegg inneholder lista noen vassdrag i i Oppland og Hedmark som Høyre foreløpig ikke vil gå ut med.

– Vi har sett på de vassdragene hvor utbygging kan gi viktig flomsikring og samtidig ivareta naturverdier og god lakseforvaltning, sier energipolitisk talsperson for Høgre, Bård Ludvig Thorheim, til NRK.

Han anslår at skånsom utbygging i vernede vassdrag kan gi 5 TWh i året uten at man minsker naturverdiene som er bakgrunnen for vernet.

I dag er 390 vassdrag vernet mot utbygging.