meyer
Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne. Foto: Huseierne

– Staten og offentlig eide selskaper tjener seg søkkrike på de høye strømprisene, mens pengene renner ut av husholdningsbudsjettet til vanlige folk.

  • Øyvind Zambrano Lie

Oppdatert med svar fra Olje- og energidepartementet.

– Dette må regjeringen og Stortinget gjøre noe med, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i forbrukerorganisasjonen Huseierne, i en pressemelding.

Strømpakken Stortinget vedtok rett før jul, dekker bare ca. 27 prosent av de skyhøye strømregningene som vanlige husholdninger i Sør-Norge nå får.

Huseierne viser til at det er forventet at strømprisene fortsatt vil ligge på et svært høyt nivå også i månedene fremover.

Innretningen på pakken tar heller ikke hensyn til variasjon i strømpris og forbruk gjennom døgnet, skriver Huseierne.

To krav

Huseierne krever derfor to umiddelbare forbedringer i strømstøtten, som de mener vil være enkle å gjennomføre og «som med tilstrekkelig politisk vilje» kan være innført allerede i januar:

  • Staten må øke støtten fra 55 prosent til 75 prosent når strømprisen overstiger 70 øre pr kWh.
  • Strømstøtten må også knyttes til faktisk forbruk og kostnad, og ikke til et gjennomsnitt for måneden slik ordningen er utformet i dag.

– Strømstøtten som ble vedtatt rett før jul må forbedres umiddelbart. Det er viktig at endringene skjer raskt slik at de trer i kraft allerede for strømregningen i januar, sier Meyer.

Tung belastning

– Strømregningen for desember og månedene fremover vil være en tung belastning for svært mange husholdninger. Forbedringene Huseierne foreslår vil innebære en økning i den statlige støtten på mellom fem hundre og tusen kroner for en gjennomsnittlig husholdning. Strømregningen vil fortsatt være langt høyere enn normalt, men disse forbedringene vil representere verdifull økonomisk hjelp for mange, sier Meyer.

Statssekretær Amund Vik (Ap) i Olje- og energidepartementet svarer dette på spørsmål fra Energiteknikk om det er aktuelt å øke støttesatsen slik Huseierne ønsker:

«Regjeringen har de siste ukene presentert en rekke tiltak som skal avhjelpe situasjonen med rekordhøye strømpriser. I tillegg til strømstønadsordning som skal hjelpe husholdningene, har vi også redusert el-avgiften og økt bostøtten. Jeg har likevel forståelse for Huseierne ønsker at vi skal øke strømstøtten ytterligere. Vi vurderer situasjonen fortløpende, og det er for tidlig akkurat nå å ta stilling til om dette er aktuelt».