usteåne
Usteåne ved Tuftebrui Foto: NVE

NVE anbefaler minstevannføring i Uste- og Hallingdalsvassdraget.

  • Øyvind Zambrano Lie

I forbindelse med revisjon av konsesjonsvilkårene for Uste- og Hallingdalsvassdraget, satte NVE også i gang sak om omgjøring av konsesjonen for døgnregulering av Strandafjorden og for kraftverkene Usta og Nes, som Hafslund  Eco Vannkraft AS er konsesjonær for. Det kom inn flere krav om slipp av minstevannføring og magasinrestriksjoner. I...
Artikkelen er 357 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.