kople
Arkivfoto: Elias Baltzersen Berg

Investeringsfondet Cube tar over kontrollen av ladeoperatøren Kople, og skal investere investere 390 millioner kroner i selskapet.

  • Øyvind Zambrano Lie

Infrastrukturfondet Cube, med hovedkontor i Luxembourg, blir majoritetseier i selskapet, og inngår partnerskap med Ringerikskraft for å bistå med strategi og økonomisk styrke, går det fram i en pressemelding fra Ringerikskraft.

Cube har forpliktet seg til å tilføre Kople 390 millioner kroner over en fireåresperiode. Ringerikskraft vil i tillegg selge en andel av sine aksjer til Cube slik at Ringerikskrafts eierandel i Kople utgjør 44,2 prosent etter transaksjonen. Eierandelen skal reduseres til 30 prosent innen 2025.

I 2021 ble Kople AS etablert som eget selskap i Ringerikskraft, og har i dag 14 ansatte og 2000 ladere i sin portefølje.

– Vi er svært fornøyde med å ha fått Cube med på eiersiden i Kople. Partnerskapet med Cube gir finansiell styrke og et internasjonalt perspektiv på videre vekst og utvikling for Kople, sier konsernsjef i Ringerikskraft, Alf Inge Berget, i meldingen.

– Kople vil beholde sin lokale forankring med hovedkontor i Hønefoss, samtidig som ladenettverket vil vokse både i det norske og nordiske markedet med den betydelige satsingen Cube har forpliktet seg til de neste årene, sier Berget.