pollestad
Geir Pollestad, parlamentarisk nestleder i Senterpartiet. Foto: Kjetil Ree/Wikimedia Commons

– Sjefene i kraftselskapene bør definitivt ikke ta ut bonuser i 2021, sier Senterpartiets Geir Pollestad.

  • Øyvind Zambrano Lie

– Det er en alvorlig situasjon for folk og næringsliv, med høye strømpriser. Da vil det være meget upassende med bonusfest i kraftselskapene, sier Pollestad til NRK. Han er parlamentarisk nestleder i Senterpartiet.

– Kraftselskapene er jo i stor grad eid av fylkeskommuner og kommuner, så oppfordringen går jo også til eierne om å ta tak i dette, sier Pollestad.

Statkraft opplyser til NRK at de ikke vil endre på sine avtalte bonusordninger, men understreker at bonusene ikke er direkte koblet til strømprisene.