rauboti
Konsernsjef Johannes Rauboti i SFE. Arkivfoto: SFE

Sikring mot systemprisen vil gi negativt resultatbidrag på ca. 160 millioner kroner.

  • Øyvind Zambrano Lie

Prisforskjeller mellom systempris og NO3 vil prege resultatet negativt for 2021, skriver Sogn og Fjordane Energi AS (SFE) i en børsmelding.

Selskapet har ca. 96 prosent av kraftproduksjonen i lavprisområdet NO3 og ca. 4 prosent i høyprisområdet NO5.

160 millioner

I 2021 har ca. 40 prosent av produksjonen vært prissikret mot systempris.  Bakgrunnen for prissikring mot systempris er den gode korrelasjonen det har vært historisk mellom prisområdet NO3 og systempris og ønsket om å skape forutsigbarhet for framtidige inntekter og resultat.

I selskapets halvårsrapport ble det signalisert et resultat for 2021 på nivå med resultatet i 2020 på 200 millioner kroner.

Men på grunn av den store forskjellen det har vært mellom NO3-pris og systempris i 2. halvår 2021 har sikringseffektiviteten vært lav.

Økningen i systempris gjør at SFE hadde negative kontraktverdier ved årsskiftet.  «Denne negative verdien vil gi et negativt resultatbidrag for 2021 på ca. 160 mill. kr etter skatt», skriver selskapet.

Vesentlig svekket resultat

«I sum vil disse to forholdene medføre at resultatet for 2021 som SFE vil offentliggjøre 31. mars 2022 vil være vesentlig svakere enn signalisert i halvårsrapporten 30.08.21», skriver selskapet.

For 2022 er volumet prissikringskontrakter til systempris vesentlig lavere enn for 2021. For 2023 og 2024 samlet er mindre enn 10 prosent av forventet kraftproduksjon prissikret til systempris. For perioden etter 2024 har ikke SFE prissikringskontrakter til systempris, og vi vil heller ikke inngå nye kontrakter med referanse systempris slik situasjonen er nå, skriver selskapet.

Men det vil ønske å inngå prissikringskontrakter i NO3 «til akseptable vilkår», understrekes det i meldingen.