vinter
Arkivfoto: NVE

Fyllingsgraden i kraftmagasinene er lavere enn vanlig, men Statnett vurderer fortsatt at tilgangen på kraft er trygg gjennom vinteren.

  • Øyvind Zambrano Lie

– Selv om det er uvanlige tider med svært høye kraftpriser, er vår vurdering at det er tilfredsstillende tilgang på kraftressurser også gjennom vinteren. Selv om det er lavere fyllingsgrad i kraftmagasinene enn normalt, ser vi altså at både tilgangen på vann i magasinene og tilgangen på kraft fra andre kilder er god nok til at vi ikke er bekymret for forsyningen gjennom vinteren nå, sier Statnetts konserndirektør for systemdrift, Peer Olav Østli, i en melding.

Statnett varslet at situasjonen var stram i deler av budområdene NO2 og NO5 mellom 27. september og 18. november 2021. Dette var begrunnet i lav magasinfylling i deler av områdene som påvirket tilgangen på fleksibilitet og systemets evne til å håndtere feil.

– Vår vurdering er altså at det ikke er et behov for å signalisere ekstra tiltak nå. Samtidig kan det skje uforutsette ting, og vi følger situasjonen tett og løpende. Dersom vi får perioder med uvanlig kaldt vær, vil vi måtte revurdere situasjonen. Det samme gjelder også dersom vi på andre måter får redusert tilgangen på kraft fra områdene rundt oss, sier Østli.

– Den enkelte kraftprodusent disponerer vannet i magasinene, og vi forutsetter at dette gjøres på en måte som sikrer tilgang på vann gjennom hele vinteren, sier Østli.