mast
Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen

Usikkerheten i bransjen rundt håndtering av kraftsensitiv informasjon er stor, ifølge ny rapport til NVE, hvor det foreslås å klassifisere informasjonen etter graden av alvorlighet.

  • Øyvind Zambrano Lie

Proactima har på oppdrag for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennomført en kartlegging av digitale sårbarheter i leverandørkjeden til norsk kraftforsyning og laget et veikart for NVEs oppfølging av IKT-sikkerhet i leverandørkjeden. Bakgrunnen er Riksrevisjonens kritikk av NVEs arbeid med IKT-sikkerhet. «Kartleggingen har avdekket betydelig usikkerhet i bransjen når det...
Artikkelen er 1101 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.