ikt
Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons

Rollefordelingen mellom KraftCERT og NVE er uklar, og KraftCERT kan få for dårlig kapasitet ved store hendelser, ifølge rapport fra PwC Consulting.

  • Øyvind Zambrano Lie

Rapporten er laget med bakgrunn i Riksrevisjonens kritikk i mars 2021 av direktoratets oppfølging av beredskap mot cyberangrep. Gjennom Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO), som NVE leder, er det ifølge PwC etablert en forutsigbar og godt kjent ramme for varsling, rapportering, samordning og håndtering av ulike typer ekstraordinære hendelser. KraftCERT, som ble...
Artikkelen er 405 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.