MELKØYA
Hammerfest LNG på Melkøya. Foto: Øivind Haug/Equinor ASA

Skulle startet igjen etter brannen 31. mars, utsettes nå til 17. mai.

  • Øyvind Zambrano Lie

«Vedvarende begrensninger som følge av Covid-19 og operative restriksjoner gjør at tidspunkt for oppstart av anlegget skyves fra 31. mars 2022 til 17. mai 2022», skriver Equinor i en melding.

Et omfattende utbedringsarbeid er gjennomført etter brannen som oppsto i september 2020. Over 22.000 komponenter er sjekket, 180 kilometer med elektriske kabler er byttet ut og daglig har rundt 1.000 mennesker jobbet for å få anlegget tilbake i drift.

– Utfordringer knyttet til pandemi-restriksjoner gjør at vi trenger mer tid for å klargjøre anlegget for sikker og stabil drift gitt situasjonen, sier Grete B. Haaland, direktør for landanleggene i Norge, i meldingen.

Det er gjennomført reparasjoner av avansert utstyr og kompressorer. I tillegg er det gjennomført en planlagt revisjonsstans og ordinært vedlikehold. For å begrense smitte på anlegget har det vært gjennomført omfattende smittevernstiltak og strenge avstandsregler underveis.

– Den siste smittebølgen kombinert med smittevernstiltak og trange arbeidsområder gjør gjennomføringen mer krevende. Tidvis har halve arbeidslag vært i karantene og isolasjon, sier Thor Johan Haave, fabrikksjef på Hammerfest LNG, i meldingen.