pivot
SINTEF skal legge til rette for batterisystemer som kan levere både effektutjevning og bedre spenningskvalitet for høyspentnettet. Bildet er fra Storbritannias største batteriinstallasjon i National Grids høyspent distribusjonsnett, det 50 MW store Energy Superhub i Oxford. Det leverer kun effektutjevning som tjeneste. Foto: Pivot Power

En rekke nettselskaper, produsenter og store brukere har gått sammen for å finne ut hvordan man kan bruke batterier i distribusjonsnettet.

  • Atle Abelsen

[abform_energi]
Batterier kan være et godt og noen ganger midlertidig alternativ til større investeringer i nettforsterkninger i områder der distribusjonsnettene er svake, eller der tunge brukere «skitner til» spenningen med dipper, transienter og annen støy. Teknologien er relativt godt kjent og utprøvd på lavere lavspentnivå (under 1000 V), men foreløpig er...
Artikkelen er 925 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.