Raggovidda
Trinn 1 av vindparken på Raggovidda. Foto: Bjarne Riesto

Varanger KraftHydrogen vil isteden bruke området Statkraft planla for Laukvikdalsfjellet vindkraftverk.

  • Øyvind Zambrano Lie

Varanger KraftHydrogen ønsker å flytte trinn III i Raggovidda vindkraftverk til Løkvikdalsfjellet, like nord for trinn I, skrev selskapet i et brev til NVE 16. november, som Energiteknikk har sett. Initiativet for flyttingen kommer fra reinbeitedistrikt 7 Rákkonjárga. Distriktet mener en flytting vil gi mye mindre forstyrrelser, merarbeid og andre...
Artikkelen er 444 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.