persen
Energiminister Marte Mjøs Persen (A). Foto: Øyvind Zambrano Lie

«Jeg kan ikke se at det er grunnlag for å stanse byggingen av vindkraftverket».

  • Øyvind Zambrano Lie

Flere organisasjoner, blant annet en rekke miljøorganisasjoner, Norske samers riksforbund, Norske Reindriftssamers Landsforbund og Samerådet har i et brev til regjeringen bedt om at arbeidet med Øyfjellet vindpark stanses. Organisasjonene mener det er vesentlige likhetstrekk mellom Øyfjellet-utbyggingen og Storheia og Roan-utbyggingene på Fosen der utbyggingstillatelsen nylig ble kjent ugyldig av...
Artikkelen er 307 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.